Kindernevendienst

Kindernevendienst (KND) groepen 1 t/m 8

Tijdens de ochtenddienst is er voor de kinderen van de basisschool (groep 1 t/m 8) gelegenheid om naar de kindernevendienst (KND) te gaan. Dit begint net voor de preek, na het zingen van een kinderlied.

Tijdens de KND vertellen we een Bijbelverhaal, we praten erover, we bidden en doen een verwerking.

Gezellige avonden

Twee keer per jaar (najaar en voorjaar) houden we een gezellige avond op vrijdag- of zaterdagavond voor alle kinderen van groep 1 t/m 8.

NGK

Zoeken

Geef met Givt button

Vertrouwens­personen

Lees verder...