JV-Theofilus

Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.

In de 3 verzen hierboven staat precies waar het in het christelijk geloof om gaat. God heeft ons als eerste liefgehad en uit die liefde mogen wij leven en worden wij vergeven. Dit is een van de redenen waarom wij elke zondagavond bij elkaar komen. We willen God danken voor zijn liefde.

We zijn een vereniging die graag wil weten wat God bedoelt in de bijbel en hoe we dat kunnen toepassen. Ook Theofilus, een jonge christen, wilde graag meer weten van het evangelie van Jezus. Lucas, die een van de discipelen van Jezus is geweest, schrijft voor Theofilus een boekje. Dit boekje kun je nu in de bijbel terug vinden als het bijbelboek 'Lucas'.

Van Jezus leren we iedere zondag weer dat we moeten liefhebben en elkaar moeten ondersteunen in het geloof. Ook dit proberen we te doen door met elkaar te praten, te zingen en te bidden. Natuurlijk doen we ook regelmatig andere leuke dingen met elkaar en leren we elkaar steeds beter kennen. Dit alles doen we om een goede band met elkaar en onze God op te bouwen en die band ook steeds weer te versterken.

Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan vooral een keertje langs!

De JV avonden beginnen om 19.00 uur!

Als je 16 jaar of ouder bent zien we je graag verschijnen!

NGK

Zoeken

Geef met Givt button

Vertrouwens­personen

Lees verder...