Agenda

Zaterdag 21 mei 2022
Verschijnen kerkblad, jaargang 75, nummer 5

Zondag 22 mei 2022
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. J. Dekker Kampen
Collecten: 1: diaconie 2: kerk
Ouderling van dienst: br. J.P. van Baardewijk
Deze dienst wordt online uitgezonden. Beperkingen zijn opgeheven voor bezoekers. Maar houdt rekening met de bezoekers die gepaste afstand willen houden, geen handen willen schudden en een mondkapje willen dragen. Lees meer op onze Corona-pagina. Tijdens deze dienst is er kinderopvang en een kindernevendienst.

Donderdag 26 mei 2022 Hemelvaartsdag
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. B. van Zuijlekom Rotterdam - Alexanderpolder
Collecten: 1: eigen jeugdwerk 2: Ned. Ger. Predikantenopleiding
Ouderling van dienst: br. J.P. van Baardewijk
Deze dienst wordt online uitgezonden. Beperkingen zijn opgeheven voor bezoekers. Maar houdt rekening met de bezoekers die gepaste afstand willen houden, geen handen willen schudden en een mondkapje willen dragen. Lees meer op onze Corona-pagina. Tijdens deze dienst is geen kinderopvang en geen kindernevendienst.

Zondag 29 mei 2022 doopdienst
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. J.W. van 't Hoff Rijswijk
Collecten: 1: vakantiebijbelfeest 2: kerkblad
Ouderling van dienst: zr. P. de Bruijn - van 't Hoff
Deze dienst wordt online uitgezonden. Beperkingen zijn opgeheven voor bezoekers. Maar houdt rekening met de bezoekers die gepaste afstand willen houden, geen handen willen schudden en een mondkapje willen dragen. Lees meer op onze Corona-pagina. Tijdens deze dienst is er kinderopvang en een kindernevendienst.

Zondag 5 juni 2022 Pinksteren
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. M de Jong Geldrop
Collecten: 1: aanbragen van buiten 2: kerk
Ouderling van dienst: br. A. Hekman
Deze dienst wordt online uitgezonden. Er zijn geen beperkingen voor bezoekers. Maar houdt rekening met de bezoekers die gepaste afstand willen houden, geen handen willen schudden en een mondkapje willen dragen. Lees meer op onze Corona-pagina. Tijdens deze dienst is er kinderopvang en een kindernevendienst.

Zondag 12 juni 2022 Viering Heilig Avondmaal
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. J. Dekker Kampen
Collecten: 1: diaconie 2: kerk
Ouderling van dienst: br. A.J. van 't Hoff
Deze dienst wordt online uitgezonden. Er zijn geen beperkingen voor bezoekers. Maar houdt rekening met de bezoekers die gepaste afstand willen houden, geen handen willen schudden en een mondkapje willen dragen. Lees meer op onze Corona-pagina. Tijdens deze dienst is er kinderopvang en een kindernevendienst.

Zondag 12 juni 2022 Traditionele viering, Huiskamerviering
Aanvang: 16.30 uur
Deze zondag is door Open Doors uitgeroepen tot Zondag voor de vervolgde kerk. Daarom zullen wij deze keer uit een heel andere traditie putten, namelijk die van de huisvieringen.
Al in de beginjaren van de kerk kwamen gelovigen bij elkaar thuis om samen te bidden en te vieren. En ook vandaag de dag is dat in veel delen van de wereldkerk nog gebruikelijk, met name op die plekken waar door vervolging het houden van openbare kerkdiensten niet goed mogelijk is.
Hoe gaat het op 12 juni in zijn werk? U meldt zich uiterlijk woensdag 8 juni aan op de wijze die in het kerkblad van 21 mei is beschreven.
Hierbij geeft u aan of u het leuk zou vinden om een groepje bij u thuis te ontvangen. Dit kan ook fijn zijn als u zelf niet goed in de gelegenheid bent om naar anderen toe te gaan. Op basis van alle aanmeldingen zullen wij groepjes indelen en u uiterlijk op 11 juni laten weten waar en wanneer u op 12 juni 's middags verwacht zal worden.
Daarnaast zullen wij materiaal aanreiken om de thuisviering een goede invulling geven.
De bijeenkomsten zullen zo zijn opgezet dat wij 's middags de viering van het Heilig Avondmaal kunnen voortzetten in kleine kring.
Wij hopen dat u hier net zo enthousiast van wordt als wij dat zijn en zien uit naar vruchtbare ontmoetingen!

Maandag 13 juni 2022
Vergadering kerkenraad

Zaterdag 18 juni 2022
Verschijnen kerkblad, jaargang 75, nummer 6

Zondag 19 juni 2022 Doopdienst
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. P.J.C. Colijn Delfshaven
Collecten: 1: Open Doors 2: Ned. Ger. Predikantenopleiding
Ouderling van dienst: br. S. Molenaar
Deze dienst wordt online uitgezonden. Er zijn geen beperkingen voor bezoekers. Maar houdt rekening met de bezoekers die gepaste afstand willen houden, geen handen willen schudden en een mondkapje willen dragen. Lees meer op onze Corona-pagina. Tijdens deze dienst is er kinderopvang en een kindernevendienst.

Zondag 26 juni 2022 Slotzondag
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: br. T. Kool
Collecten: 1: diaconie 2: kerktelefoon en geluidsinstallatie
Ouderling van dienst: zr. J.J. Pierre
Deze dienst wordt online uitgezonden. Er zijn geen beperkingen voor bezoekers. Maar houdt rekening met de bezoekers die gepaste afstand willen houden, geen handen willen schudden en een mondkapje willen dragen. Lees meer op onze Corona-pagina. Tijdens deze dienst is er kinderopvang en een kindernevendienst.

NGK

Zoeken

Geef met Givt button

Vertrouwens­personen

Lees verder...