Agenda

Zondag 2 oktober 2022 Themadienst met viering H. Avondmaal
Aanvang: 10.00 uur

Voorganger: ds. J.A.E. Dekker-de Groot
Collecten: 1: Christenen voor Israel 2: kerkblad
Ouderling van dienst: br. S. Molenaar
Deze dienst wordt samen gehouden met de Ger. Kerk Vrijgemaakt van Delfshaven. De dienst wordt online uitgezonden. Er zijn geen beperkingen voor bezoekers. Maar houdt rekening met de bezoekers die gepaste afstand willen houden, geen handen willen schudden en een mondkapje willen dragen. Lees meer op onze Corona-pagina. Tijdens deze dienst is er kinderopvang en een kindernevendienst.

Zondag 9 oktober 2022 Kinderdienst
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. J.A.E. Dekker-de Groot
Collecten: 1: diaconie 2: kerk
Ouderling van dienst: zr. J.J. Pierre
Het thema is: Een rijke man komt bij Jezus (Marcus 10:17-27).
Deze dienst wordt online uitgezonden. Er zijn geen beperkingen voor bezoekers. Maar houdt rekening met de bezoekers die gepaste afstand willen houden, geen handen willen schudden en een mondkapje willen dragen. Lees meer op onze Corona-pagina. Tijdens deze dienst is er kinderopvang.

Zondag 9 oktober 2022 Traditionele dienst met viering H. Avondmaal
Aanvang: 16.30 uur
Voorganger: ds. J.A.E. Dekker-de Groot
Collecten: 1: diaconie 2: kerk
Ouderling van dienst: zr. J.J. Pierre
Thema: de gereformeerde catechismuspreek. We staan stil bij het ontstaan van de catechismusprediking in de gereformeerde kerken. Onze eigen predikant zal een preek houden over Zondag 12: "Waarom wordt Hij Christus, dat is Gezalfde, genoemd? Maar waarom wordt u een christen genoemd?" Deze middagsamenkomst biedt een goede gelegenheid om meer van de achtergrond van dit soort diensten te weten te komen en zelf (opnieuw) te proeven hoe die dienst dan gaat.
Deze dienst wordt online uitgezonden. Er zijn geen beperkingen voor bezoekers. Maar houdt rekening met de bezoekers die gepaste afstand willen houden, geen handen willen schudden en een mondkapje willen dragen. Lees meer op onze Corona-pagina. Tijdens deze dienst is er geen kinderopvang en ook geen kindernevendienst.

Zondag 16 oktober 2022
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. R.C. Vervoorn Heerde-Epe
Collecten: 1: Hart voor Midden Oosten 2: Ned. Ger. Predikantenopleiding
Ouderling van dienst: zr. P. de Bruijn - van 't Hoff
Deze dienst wordt online uitgezonden. Er zijn geen beperkingen voor bezoekers. Maar houdt rekening met de bezoekers die gepaste afstand willen houden, geen handen willen schudden en een mondkapje willen dragen. Lees meer op onze Corona-pagina. Tijdens deze dienst is er geen kinderopvang, wel een kindernevendienst.

Zaterdag 22 oktober 2022
Verschijnen kerkblad, jaargang 75, nummer 9

Zondag 23 oktober 2022
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: br. A. van 't Hoff
Collecten: 1: soemba 2: kerktelefoon + geluidsinstallatie
Ouderling van dienst:
Deze dienst wordt online uitgezonden. Er zijn geen beperkingen voor bezoekers. Maar houdt rekening met de bezoekers die gepaste afstand willen houden, geen handen willen schudden en een mondkapje willen dragen. Lees meer op onze Corona-pagina. Tijdens deze dienst is er geen kinderopvang, wel een kindernevendienst.

Zondag 30 oktober 2022 Themadienst
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. J.A.E. Dekker-de Groot
Collecten: 1: Ned. Bijbelgenootschap 2: kerk
Ouderling van dienst:
Het thema van deze dienst is: het verlangen naar stilte.
De dienst wordt online uitgezonden. Er zijn geen beperkingen voor bezoekers. Maar houdt rekening met de bezoekers die gepaste afstand willen houden, geen handen willen schudden en een mondkapje willen dragen. Lees meer op onze Corona-pagina. Tijdens deze dienst is er kinderopvang en een kindernevendienst.

Zondag 30 oktober 2022 Taizeviering
Locatie: Ger. Kerk Vrijgemaakt, Kuipersstraat 19, Rotterdam Delfshaven
Aanvang: 17.00 uur
Meer informatie volgt.

Zondag 6 november 2022 Dankdag voor oogst en werk
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. J.A.E. Dekker-de Groot
Collecten: 1: aanvragen van buiten 2: kerk
Ouderling van dienst:
Deze dienst wordt online uitgezonden. Er zijn geen beperkingen voor bezoekers. Maar houdt rekening met de bezoekers die gepaste afstand willen houden, geen handen willen schudden en een mondkapje willen dragen. Lees meer op onze Corona-pagina. Tijdens deze dienst is er kinderopvang en een kindernevendienst.

Zondag 13 november 2022
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. J.A.E. Dekker-de Groot
Collecten: 1: eigen jeugdwerk 2: Ned. Ger. Predikantenopleidng
Ouderling van dienst:
Deze dienst wordt online uitgezonden. Er zijn geen beperkingen voor bezoekers. Maar houdt rekening met de bezoekers die gepaste afstand willen houden, geen handen willen schudden en een mondkapje willen dragen. Lees meer op onze Corona-pagina. Tijdens deze dienst is er kinderopvang en een kindernevendienst.

Zondag 13 november 2022 Church Connect
Aanvang: 18.00 uur
Een samenkomst waarbij iedereen van harte welkom is, maar die zich tegelijkertijd in het bijzonder richt op jongeren van 15 tot 25 jaar van onze kerk en van enkele andere kerken uit de regio Rotterdam.
Meer informatie volgt.

Zaterdag 19 november 2022
Verschijnen kerkblad, jaargang 75, nummer 10
Zondag 20 november 2022 Eeuwigheidszondag, herdenking overleden gemeenteleden
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. J.A.E. Dekker-de Groot
Collecten: 1: diaconie 2: kerk
Ouderling van dienst:
De dienst wordt online uitgezonden. Er zijn geen beperkingen voor bezoekers. Maar houdt rekening met de bezoekers die gepaste afstand willen houden, geen handen willen schudden en een mondkapje willen dragen. Lees meer op onze Corona-pagina. Tijdens deze dienst is er kinderopvang en een kindernevendienst.

Zondag 27 november 2022 1e zondag Advent
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. J. Dekker Kampen
Collecten: 1: Ned. Ger. Jeugdwerk 2: Stichting Evangelisatie en moslims
Ouderling van dienst:
De dienst wordt online uitgezonden. Er zijn geen beperkingen voor bezoekers. Maar houdt rekening met de bezoekers die gepaste afstand willen houden, geen handen willen schudden en een mondkapje willen dragen. Lees meer op onze Corona-pagina. Tijdens deze dienst is er geen kinderopvang, wel een kindernevendienst.

Zaterdag 17 december 2022
Verschijnen kerkblad, jaargang 75, nummer 11

NGK

Zoeken

Geef met Givt button

Vertrouwens­personen

Lees verder...