Samenkomsten zondagmiddag

Onze gemeente houdt vanaf januari 2022 niet langer elke zondagmiddag een middagdienst.

In de teruglopende betrokkenheid op de middagdienst heeft dit besluit een droevige achtergrond. Tegelijkertijd biedt het besluit in positieve zin ruimte voor bezinning op het samenkomen van de gemeente op de zondag(middag) en de mogelijkheid om het samenkomen van de gemeente te verrijken met nieuwe vormen.

De middagsamenkomsten in nieuwe vorm vinden plaats op elke tweede zondag van de maand, waarbij in de even maanden (februari, april, juni, etc.) ook in deze samenkomsten het heilig Avondmaal gevierd zal worden.

Er zijn vier typen middagsamenkomsten, die elkaar afwisselen:

Verdieping: een bijeenkomst waarbij leren centraal staat.

Traditionele viering: een samenkomst waarin vormen van kerkzijn, zoals de brede kerkelijke traditie ons aanreikt, terugkomen.

Doelgroepen: een samenkomst waarbij een specifieke doelgroep centraal staat (bijv. jongerendienst) en het accent ligt op de geloofspraktijk.

Samen zingen en eten: een bijeenkomst die draait om samenzijn, door samen veel te zingen en gezellig van een maaltijd te genieten.

De onderlinge ontmoeting neemt op deze zondagmiddagen een grote plek in.

Het Heilig Avondmaal kan in elk van de verschillende type samenkomsten liturgisch worden ingebed.

NGK

Zoeken

Geef met Givt button

Vertrouwens­personen

Lees verder...