Contact

Kerkenraad

Secretaris kerkenraad

Mw. Y. Brouwer-Stam
0181-327425

Kerkelijk bureau

Nico Zaaijer

Predikant

Mw. J.A.E. Dekker - de Groot (per medio 2020)

Pastoraal / kerkelijk werkerPenningmeester Kerk

Cora van Dokkum
Rekeningnummer kerk: NL11 INGB 0000134749
t.n.v. Penningmeester Ned. Geref. Kerk te Schiedam

Diaconie

Arjen den Boer
Rekeningnummer diaconie: NL44 INGB 0000378595
t.n.v. Diaconie Ned. Geref. Kerk te SchiedamAndere adressen

Koster

Lange haven 33, 3111 CA Schiedam
010-4263270

Redactie kerkblad


Paul van 't Hoff
Paul Seip

Onderlinge zusterhulp

Mw. Y. Brouwer-Stam
Rekeningnummer: NL85 INGB 0000644898
t.n.v. Penningmeester Onderlinge zusterhulp te Schiedam

Jeugdwerk


Peter Noordzij

Alpha-cursus

Nelleke Zaaijer

Website-redactie

Jan van BaardewijkVerenigingen

Kindernevendienst

Liesbeth van Ravens

Jeugdclub "Rehoboth"

Marjolein Bouterse Simon Molenaar
Mattanja van 't Hoff Arina Schneider
Wilfred Meulstee Sander Visser

Jeugdvereniging "Theofilus"


Riet Miedema


Mannenvereniging "Calvijn"

Dhr. A. van 't Hoff

Bijbelstudieclub "Ichtus" Cora van Dokkum

Bijbelstudieclub "Ons Huis"

Mw. T. van Otterloo

De Bijbelstudieclub

Hanneke Bouterse