Contact

Kerkenraad

Secretaris kerkenraad

Mw. Y. Brouwer-Stam
0181-327425, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Kerkelijk bureau

Nico Zaaijer
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Predikant

Ds. J.A.E. (Janneke) Dekker - de Groot
06-49896916, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Penningmeester Kerk

Cora van Dokkum
Rekeningnummer kerk: NL11 INGB 0000134749
t.n.v. Penningmeester Ned. Geref. Kerk te Schiedam

DiaconieVertrouwenspersonen

Renate van 't Hoff
Rekeningnummer diaconie: NL44 INGB 0000378595
t.n.v. Diaconie Ned. Geref. Kerk te Schiedam

Arina Schneider- van Lieshout tel. 06-22 58 68 38
Peter Schneider tel. 06-51 82 50 21
Hargplein 132, 3121 VG Schiedam
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Andere adressen

Koster

Lange haven 33, 3111 CA Schiedam
010-4263270

Redactie kerkblad


Paul van 't Hoff
Paul Seip

Onderlinge zusterhulp

Mw. Y. Brouwer-Stam
NL44 INGB 0000378595 t.n.v. Diaconie Ned. Ger. Kerk te Schiedam. Graag vermelden dat het een donatie voor Zusterhulp betreft.

Jeugdwerk


Janka Pierre en Sander Visser

Alpha-cursus

Nelleke Zaaijer

Website-redactie

Jan van BaardewijkVerenigingen

Kindernevendienst

Liesbeth van Ravens

Jeugdclub "Rehoboth"

Marjolein Bouterse Janka Pierre
Wilfred Meulstee Sander Visser

Jeugdvereniging "Theofilus"

Mannenvereniging "Calvijn"

Dhr. A. van 't Hoff

Bijbelstudieclub "Ichtus" Cora van Dokkum

Bijbelstudieclub "Ons Huis" Mw. T. van Otterloo

De Bijbelstudieclub

Hanneke Bouterse

NGK

Zoeken

Geef met Givt button

Vertrouwens­personen

Lees verder...