Kerknamen

Officieel heetten de Vrijgemaakte kerken vanaf 1944 "Gereformeerde Kerken in Nederland". Deze naam was echter niet werkbaar omdat er al een kerk bestond met die naam. Namelijk de kerken waaruit de Vrijgemaakte kerken in 1944 waren voortgekomen. En die kerken bestonden al sinds 1892. Reden was dat men zich de wettige voortzetting achtte van deze kerken. 
Om onderscheid te maken zijn toen de bijnamen "vrijgemaakt" en "synodaal" in zwang geraakt. Ook de bijnaam "onderhoudende artikel 31 K.O. " (K.O. = kerkenorde) voor de Vrijgemaakte kerken is enige tijd in gebruik geweest.

Nog steeds is de officiële naam van de Vrijgemaakte kerken "Gereformeerde Kerken in Nederland". Maar de toevoeging "Vrijgemaakt" is inmiddels geaccepteerd en in gebruik. Bijvoorbeeld in het logo van de kerk. Zie voor meer informatie de website van deze kerken (zie onder).

In 1979 namen de Gereformeerde kerken "buiten verband", die in 1968 buiten het verband van de Vrijgemaakte kerken geraakt waren, de naam Nederlands Gereformeerde Kerken aan.

De genoemde kerken op een rijtje:
A. Gereformeerde Kerken in Nederland, alias Gereformeerde Kerken "synodaal", ontstaan in 1892.
B. Gereformeerde Kerken in Nederland, alias Gereformeerde Kerken "onderhoudende artikel 31 k.o." alias Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, ontstaan in 1944 uit de kerken genoemd onder A. (www.gkv.nl)
C. Nederlands Gereformeerde Kerken, v/h Vrijgemaakte kerken "buiten verband", ontstaan in 1968 uit de kerken genoemd onder B. (www.ngk.nl)