Ooggetuigeverslag kerkdienst 3 september 1944

"Het was een vreemde gewaarwording 's morgens om half acht reeds naar de kerk te gaan. Immers 8 uur zou Ds. Vonk reeds optreden in de kerk van de Protestantenbond. Het was een geheel volle kerk, ondanks het vroege uur en het ongunstige weer. Maar het was de eerste keer. Tot mijn blijdschap zag ik 2 van de 3 broeders, die zich hadden teruggetrokken weder bij ons.
Ds. Vonk preekte over 1 Petr. 1 : 23 - 2 : 2, het bekende woord over de wedergeboorte door het Woord. Daarop legde hij dan ook bepaald den nadruk, dat de wedergeboorte niet alleen door de Geest wordt gewerkt, maar de Geest werkt door het Woord. De tweeërlei uitwerking van die wedergeboorte vertoont zich door aflegging van het kwade en door begeerte naar het goede. Een leerzame predicatie zooals we dat van Ds. Vonk gewend zijn. Hij accentueerde zoo nu en dan het verschil dat we hebben met de leering der Synode.
Des middags was de kerk nog voller. Er was ook doop. Aan een kind waar de doop geweigerd was daar de vragen door de vader niet onvoorwaardelijk konden worden beantwoord. Dat kon nu wel. Aan de orde van behandeling was Zondag 38 over het vierde gebod. Beide malen werd Ds. Vonk "op stoel gebracht" door br. V.d. Vlies, de oudste van ons.
Hoewel we het liever anders hadden gewild, hebben we toch een betere zondag gehad dan verleden week. De collecten van deze 2 diensten brachten in totaal op, zooals ik achteraf hoorde, ongeveer 600 gulden."